ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2566-ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้อง Gifted
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • ห้อง EP
 • 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ (ในเขต)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)
 • 11-15 มี.ค. 66 25 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)
 • 11-15 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66
    มัธยมปลาย
   
 • ห้อง Gifted
 • 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66
   
 • ห้องเรียนปกติ
 • 11-15 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66