ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67